Dịch vụ Tư vấn & Đầu tư

Với phương châm làm cầu nối đầu tư kinh tế, Công ty Cổ phần MIRAI VIETNAM chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân muốn đầu tư và hợp tác tại Việt Nam.

1. Dịch vụ phiên dịch, biên dịch
2. Dịch vụ tư vấn đầu tư
3. Dịch vụ xin giấy phép thành lập văn phòng, Visa, giấy phép lao động
6. Dịch vụ kế toán
5. Dịch vụ Thương mại
4. Dịch vụ  du lịch 
7. Dịch vụ khác