Đào tạo Ngoại ngữ MIRAI

Học tiếng Anh /English Study

– Tiếng Anh trẻ em/English for children
– Tiếng Anh giao tiếp hội thoại/English communication
– Tiếng Anh tiểu học, THCS,THPT/English for primary, secondary, high school.
– Tiếng Anh Kinh doanh/English for business
– Luyện thi các cấp độ; TOEIC, TOEFL, IELTS Preparation for exams.

– Giáo viên bản ngữ/English native teacher
– Phương pháp dạy hiệu quả/ Effective teaching methods
– Phái cử giáo viên đến địa điểm giảng dạy theo yêu cầu của học viên, cơ quan/dispatching teachers as requested by practitioners, agencies.
– Dịch vụ phiên dịch; biên dịch tài liệu tiếng Anh/English Interpretation & translation 

Học tiếng Nhật /日本語を学習する

– Tiếng Nhật dành cho trẻ em/子供向け日本語
– Tiếng Nhật giao tiếp hội thoại/会話向け日本語
– Tiếng Nhật kế toán/会計向け日本語
– Tiếng Nhật kinh doanh/ビジネス向け日本語
– Luyện thi các cấp độ N5-N1/ N5-N1試験学習

– Giáo viên Người Nhật/日本人先生
– Phương pháp dạy hiệu quả/効率な教育方法
– Giáo trình mới của Nhật/日本の新テキスト
– Phái cử giáo viên đến địa điểm giảng dạy theo yêu cầu của học viên, cơ quan/学習者及び企業の要望に応じて教師を派遣する
– Dịch vụ phiên dịch; biên dịch tài liệu tiếng Nhật/通訳サービス;日本語ドキュメント翻訳

HOTLINE Đăng Ký Học: 091 490 8768 HOTLINE Đăng Ký Học: 091 490 8768

lich_hoc_mirai

dang_ky_hoc_mirai